TSIDIKA ATSINANANA TAO TOAMASINA

Nampidirin'i betroka | 28 Mey, 2010
Tratra ny tanjona araka ny hita tao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny tranonkalan'ny poeta malagasy. "Nibosesika ny olona" hoy ny mpanoratra ary hiboka avokoa izay efitrano rehetra nanaovana fihaonana tamin'ny 28 mey 2010 teo tao Toamasina.

 
Tsy nampoiziko ihany ny naha betsaka ireo olona liana sy mamnkafy ny haisoratra malagasy any amin'ny faritany. Izaho aho vao tsapa tokoa fa iray ihany ny teny malagasy toy ny Malagasy ihany. Ny HAVATSA UPEM no loharano nipoiran'izao fihaonana izao. Nanampy azy tamin'izany ny Tranom-boky Monisipaly sy ny sekoly maro tany an-toerana. I BABITY Laurent, filohan'ny HAVATSA sampana Toamasina no namaky lay ny fihaonana ary nodimbiasan'ireo mpanao vela-kevitra, dia I.P.A. (Ramangatiana) sy Fara-H (Ramanambelina) izay samy mpanoratra sy mpampianatra avokoa.
 
 
 
Ny mpianatra no tena nokendrena tamin'ity hetsika ity satria nibahana tao amin'ny fandaharam-potoana, izay naharitra roa andro, ny fanehoana ireo bokim-pianarana manomboka amin'ny kilasy fahatelo ka hatramin'ny kilasy famaranana. Tsy diso anjara tamin'izany koa ireo mpampianatra, mpanoratra, mpanao gazety sy olon-tsotra maro tsy voatanisa.
 
 
 
Hatao toy ny valalan'amboa indray ve ny teny malagasy ka ny tompony indray no ho tsy tia ? Tsapa fa mahafehy tsara ny teny malagasy ny mponin'i Toamasina sady mahafehy ihany koa ny fitenim-paritra. Ny fitenim-paritra moa dia harem-pirenena tokoa ka tsy maintsy tandrovana. Marihana fa maro amin'ireo teny malagasy ofisialy, lazaina fa nentin'ireo mpihavy avy any Azia, no tsy tenenina intsony. Any amin'ny tenim-paritra sy anaran-tany anefa no mbola ahitana azy.
 
Fisaorana lehibe no atolotra an'ireo mpikarakara ny hetsika. Tsy hadinoina etoana ireo vahoaka maro be naneho ny fitiavany hanandratra ny kolo sy ny teny malagasy. Raha maniry hahafantatra bebe kokoa an'iny hetsika iny ianao dia mahazo mitsidika ny takelaka ao amin'ny tranonkalan'ny poeta malagasy
Betroka 
 

HAVATSA tao Antanimora

Nampidirin'i betroka | 5 Mey, 2010

Angamba ianao hanontany tena hoe Antanimora, ilay toerana fitazonana ny voafonja ve no novangian'ny HAVATSA ? Eny tokoa ! Tao amin'ny tranonkalan'ny poeta malagasy no nahitana an'io lahatsoratra io. Toa zary fanaon'ity fikambanana ity ny manao hetsika miala kely amin'ny mahazatra.

Ny tena mahagaga aza dia tsy mba solon-tenan'ny fikambanana ihany no nidina teny fa ny birao foibe mihitsy izay notarihan'ny filohany Wilson Razafiarivony sy ny filoha lefitra voalohany IPA na Iharilanto Patrick Ramangatahiana.

Maro ny zava-niseho teny fa ny lehibe indrindra dia ilay fifaninana momba ny literatiora izay nanomezana loka ho an'ireo olona 10 nisongadina. Tsy azo amaivanina koa ny fanafanàna ny fotoana nataon'ny fikambanana tamin'ny alalan'ny tononkalo, sombin-tantara, kabary. Nanolotra boky ihany koa izy ireo ho an'ny efitra famakiam-boky ao an-toerana (jereo ny antsipirihany).

Tsy azo anaovana zanak'Ikalahafa ny literatiora eny fa na dia ireo olona sy karazan'olona efa nailiky ny fiaraha-monina aza. Tsy vitsy amin'izy ireny aza ve no lasa modelin'ny fiaraha-monina rehefa voaefa ny sazy ? Amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao mantsy dia mihamaro ireo olona voaheloka. Maro tokoa ny nahita fianarana ka te hanatevina ny fandalinam-baovao sy literatiora. Misy rahateo moa ny bado kanefa mangetaheta fahalalana. Ao amin'ny efitra famakiam-boky no azon'izy ireo itovozana izany. Tsy ho araky ny fanjakana koa ny famatsiana boky vaovao ao amin'ny fonja ka dia isaorana indrindra ny Havatsa tsy manadino. Manaraha koa izay afaka manao. Angamba mety hisy hieritreritra hoe izay gadra ve no hisahiranana kanefa ny olan'ny fiaraha-monina hafa aza tsy hita izay anaovana azy ? Mety ho marina angamba izany kanefa rehefa ny havana akaiky no lavo eny (misy aza nohon'ny tsy rariny) dia ho tsapa fa ilaina tokoa ny zavatra toy izao.

Mandram-piblaogy tompoko.