Namoaka indray ny Havatsa : HAVATSA

Nampidirin'i betroka | 17 Mar, 2010

Izany lohateny izany ry namana no hitako tao amin'ny blaogy iray miresaka manokana momba ny tontolon'ny poezia malagasy. Tsy zoviana amin'ny mpakafy tononkalo intsony ny fikambanana Havatsa toa ilay zandriny (ara-taona) Faribolana sandratra.  Samy manana ny maha izy azy ireo fikambanana roa ireo eny fa na dia betsaka aza ny marimaritra iraisany : samy manao hetsika matetika andampihazo, samy mamoaka boky matetika, samy mamoaka revio sns. Fa ny momba ity farany ity no resahana eto satria tafavoaka ny revio HAVATSA, ilay nandimby ny VALIHA niarahana nanatontosa tamin'ny gazety lehibe Tribune de Madagascar. Fa maninona moa no nateraka indray ny revion'ny fikambanana ? Inona no votoatiny sns. Fanontaniana manitikitika ny saina amam-panahy izany ka asa raha misy afaka mamaly dia raisina an-tanan-droa.

Araka ny hevitray dia ilaina amin'izao vaninandron'ny fanontoloana izao ny mampitafy akanjo vaovao ny fitaovana enti-mamokatra. Eo indrindra koa moa ny firoboroboan'ny serasera sy ny aterineto ka angamba mbola tsy hita izay maharatsy ny soratra an-taratasy. Miloko rahateo moa ny boky izany hoe manara-penitra. Ny soratra rahateo moa hono mitoetra ary ny sary mitaratra ny marina ka inona indray moa fa tsy tafahaona izany ny tia sy ny manina ?

32 takila ny ao anatiny. Toa azo lazaina ho maivana ihany izany kanefa dia revio no resahana fa tsy boky tsy akory. Manaraka izany dia mamelà ahy ianareo ilazako fa mavesa-danja kosa ny votoatiny ary araka ny maha vitsy ny takelaka no maha voatery ny tomponandraikitra hamintina ny zava-boalaza. Io moa izany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe toy ny donan-kafon'Analakely ka tonga dia eny ambovonana.

Izay no ela fa andeha ho tanisaina am-pahatsorana ireo renihevitra ao anatiny. Misy ny vahiny manan-kaja sy mahafantatra tsara ny haisoratra sy ny teny malagasy asaina. Ao koa no anazavana ny voambolana vao noforonina tsy mbola hita any amin'ny rakibolana ary tsy mbola nivoaka an-gazety. Ahitana toro-lalana na tari-dalana ao amin'ny revio indrindra fa ho an'ireo zandry zanaka vao mirotsaka amin'ny fanoratana. Betsaka tokoa ny renihevitra trandrahana ao kanefa tsy ary voatanisa ka ny mpanoratra ao amin'ny tranonkalan'ny poeta malagasy no manasa antsika hizaha ny boky ary hanandrana ny tsirony dieny izao ao amin'ny tranonkala ihany.

Mandra-piblaogy indray i Betroka.

AKON'NY HIRAN'NY MATOY

Nampidirin'i betroka | 6 Mar, 2010

Variana ery ahonisavasava ny raki-tsary niely tao amin'ny facebook mikasika an'iny sehatry ny"ALIN'NY MATOY" iny. Dia tena fety tokoaanie ny teny ! Resy lahatra aho fa mbola betsaka ny Malagasy voasarik'irenyangalin-tononkalo ireny. Manontany tena ihany anefa aho fa sao dia nohon'nymaha matotra sy be traikefa an'ireo nanafana ny lanonana no nahabetsaka nyolona ?

 

Raha todihana dia anisan'ireo galifantsin'ny tononkalo malagasy izy telolahy matoy ireo. Tsy zoviana amin'ny maro i Nalisoa Ravalitera, izaympampianatra teny malagasy, anisan'ireo nanoratra ny boky fiton'ny FARY MAMY,efa nosedrainay tany amin'ny bakalorea aza ny poeziany. I Om'Guy indray moa diatsy zoviana fa lehiben'ny tarika NY AINGA. Fantatsika loatra ny hakanton'nytononkiran'izany tarika izany. I Ranoe indray dia ialako tsiny fa tsy diafantatro loatra ankoatra ny anarany resahana matetika amin'ny gazety syOnjam-peo.

Raha ny amin'nympijery indray dia nahavariana tokoa fa raha mbola tsy nivoha akory nyvaravaran'ny C.G.M. dia efa maro no nilahatra teny ivelany. Fantatra loatra moafa zavatra tena mahaliana tokoa no ilaharan'ny olona raha tsy hiresaka afa-tsyny filaharam-bary isika. Tao anatiny indraynony avy eo dia hiboka olona hatrany amin'ny varavarana ka hatreo an-tongotryny sehatra. Maro araka izany no tsy nahazo seza fa nitalapetraka na nitsangana.Tanora no betsaka ary nilamina tokoa izy ireo satria na ireo tsy nahazo sezaaza dia samy nangilan-tsofina avokoa tao anaty fahatoniana, izany no tongaamin'ny fitenenana hoe ny feon-dalitra aza re. Nandray anjara tokoa ny mpijery,tsy tamin'ny alalan'ny tehaka sy tsikitsiky ihany fa tamin'ny tsangan-tanana,tamin'ny fandraisana an-tsoratra ny zavatra mivaingana tamin'ny fampisehoana.

 

Raha fintinina amin'ny teny fohy dia olon'ny fo ny Malagasy na diafahita amin'ny fiainana andavanandro aza ny adilahy sy ny hazakazakaarahan-tosika isankarazany. Misy ihany ny fotoana hilantoana sy hiatoana arakailay fampisehoan'i Avelo Nidor sy Tahirintsoa ary Solofo José mitondra nylohanteny hoe "FOTOANA MIHANTONA". Tsy ny tononkalon'ireo ngezalahyefa nodimandry ihany tahaka an-dry Dox, Rabearivelo, Rado sns akory nomahasarika ny olona fa efa nanangana olona "MATOY" vaovao ny mpakafytononkalo. Ilain'ny mpijery tokoa ny mihaona mivantana amin'ireny olona ireny. Etoam-pamaranana aho dia te hamaly ilay fanontaniana napetrako teny amboalohany. Tsia,tsy ny hiran'ny  matoy ihany akory no mahasarika ny olon'ny fo satriaisaky ny miaka-tsehatra, na ny mpiray Faribolana na ny Havatsa dia mahavorympakafy avokoa.

Ankoatra ny faccebook dia miresaka momba an'ity sehon'ny Sandratra itykoa ny tranonkalan'ny Poeta Malagasy.